Historie

Skjermbilde 2014-09-10 kl. 16.58.06

 

Nedre Rommen (Gnr 97 Bnr 2 og 3) er revet. Gården lå like nedenfor Grorud brannstasjon. Den hadde våningshus i sveitserstil i to etasjer, samt flere andre bolighus og driftsbygninger fra forskjellige tidsepoker. Nedre Rommen er den eldste av Rommen-gårdene til tross for at det er Holen som har Bnr 1.

På bildet ser vi fra venstre: Hustru Anne Larsdatter, bror til Ole Rommen, selveier Olaus Olsen Rommen, Hilda Kristoffersen Rommen (kone), gårdbruker Ole Rommen, husdame/barnepike på gården, barnet tilhører Hilda og Ole Rommen.

Kilde: Oppdaggroruddalen.no

Nedre Rommen har i de siste 50 år vært preget av større industri- og logistikkbedrifter, næringseiendommer som ble bygget rundt den gamle søppelfyllingen på Nedre Rommen der Rommensletta Idrettspark ligger i dag, en fylling som gjennom årene bokstavelig talt har levd sitt eget liv og gitt varme til bl.a. blokkene på Haugenstua.

Foruten Yara Praxair, som fremdeles har sitt gassomfylling/distribusjonsanlegg i drift, har Coop hatt sitt hovedlager her og Jordan Fabrikker sitt lager og produksjonsanlegg. Astrup & Sønn har full drift i sitt anlegg i mange år fremover med kontor og lagerfunksjoner.

Da flere grunneiere samlet seg i 2013 om et felles mål – «Nordbyen 2020» ble grunnlaget for en ny sentrumsby lagt og Plan & Bygningsetaten startet opp sitt planprogram for området.

Oslo-politikerne bestemte at Nedre Rommen skulle være et prioritert satsningsområde i kommuneplanens første periode frem mot 2030. Dermed ble mye av forutsigbarheten for områdeutviklingen lagt.