Om Nordbyen 2020

OFFENTLIG OG PRIVAT SAMARBEID

Vi har nå, etter diskusjoner med bl.a. Selvaag og ledende aktører innen investor/finans-miljø, etablert

forutsigbarhet for privat kapitaldeltakelse i et eventuelt OL-arrangement der deler av aktivitetene

legges til Nordbyen.

 

KOMMUNEPLAN

Vi har også et forutsigbart fundament via den foreliggende kommuneplan og snart foreliggende

planprogram fra PBE, og kan forutsette at «Nordbyen» vil bli et område for bymessig utvikling i

perioden 2015 – 2030.

 

OL BYEN «NORDBYEN» PÅ ROMMEN

Vi (Grunneiersammenslutningen «Nordbyen 2020») ønsker å bidra positivt til å bygge opp om et JA til

OL i Oslo 2022 ved å presentere OL i Nordbyen for politikere, presse og publikum Torsdag 11.09.14.

OL i Nordbyen kan samle

-Presse/mediesenter

-Deltaker- og presseinnkvartering

-Stor Ishall

-Treningshall

-Skiskytterstadion – (også som seremoniarena!)

Dette gir et kompakt anlegg tilknyttet et nytt bysentrum, med ideelle forhold også for Paralympics.

 

GRORUDDALEN

Et nytt bysentrum med urbane tilbud kombinert med en OL satsing er uomtvistelig til det gode for

Groruddalen og et bidrag til et generelt levekårsløft i området, samtidig som vi vil kunne bidra til å

redusere kostnadene til et OL arrangement gjennom lavere gjennomføringskostnader pga. den

kompakte løsningen.

 

ETTERBRUK

Etterbruk av anleggene er et fundament for videre utvikling av området.

 

  • Presse/mediesenter blir nytt anlegg for NRK
  • Deltaker- og presseinnkvartering transponeres til permanente boliger
  • Stor Ishall kan beholdes eller benyttes til flerbrukshall
  • Treningshall benyttes med og uten is og overskuddsvarme kan gå til oppvarming av planlagt
  • Regionalt bad i området.
  • Skiskytterstadion benyttes av skiskytterforbundet i sambruk med Cricketforbundet og blir

dermed også til glede for sommeridretten og kulturen for et bredere lag av folk i hele regionen.

 

OL ARVEN

Et regionalt, bærekraftig bysentrum vil være en smeltedigel der alle beboerne i denne delen av Oslo får en

felles arena med sunn integrering, felles aktiviteter og felles eierskap.

 

50.000 mennesker får kortreiste arenaer innenfor en gangavstand på 15 minutter! Det er god

miljøpolitikk. Unge idrettsutøvere kan sykle, gå eller ta T-bane og tog til «døra».

 

En god integreringsprosess her, i et område med store levekårsforskjeller, vil få samfunnsmessige store, positive konsekvenser med langsiktige ringvirkninger for hele landet. DET ER GOD SAMFUNNSØKONOMI OG GOD OL-ØKONOMI !!

 

Vi heier på OL i Oslo men tror at kommunikasjonen med skeptikerne og motstanderne må inneholde

noe helt nytt – derfor er Nordbyen – som OL-arv – et middel og et mål.